Kristina Ersviken 2018

13.00-13.45 ”Skaffa dig ett liv” – om Västerbottensdräkten med Kristina Ersviken.
65 platser.
Gratis (dock behövs biljett som erhålles vid Textilfestens entré)

Kristina Ersviken, länshemslöjdskonsulent berättar om Västerbottensdräkten; om de olika
delarna, hur de benämns och hur man bär dräkten och lite allmänt om övriga dräkter i länet.