Inställd – Åsa Viksten-Strömbom 2018

14.30-15.15 ”Vävar i ny form” med Åsa Viksten-Strömbom.

OBS! INSTÄLLD P.G.A. SJUKDOM

Vävaren och författaren till flera vävböcker, Åsa Viksten-Strömbom, har utforskat vävar från Uppland och jämför att liknande vävar finns i hela Sverige och i många andra länder. De uppländska vävarna är intressanta för alla och har varit inspiration till de nya vävarna som visas i föreläsningen på temat: Rör gärna textiliernaFoto: Bengt-Arne Ignell


Foto: Egna